Klantenservice - Noe-Mar Buitenleven
Gratis verzending   boven € 800 (zie faq)
|
Betalen in termijnen
| +31 (0)85 773 1090 | info@noe-mar.com | +31 (0)6 3941 6197 |
Newtonweg 7 Echt (NL)

Klantenservice

vacature hulpmonteur

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (NoeMar Buitenleven, Newtonweg 7, 6101 WX Echt – Nederland, verkoop@noe-mar.nl, Telefoon: + 31 85 773 10 90) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor jouw rekening..
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De herroepingsrecht geldt niet voor producten met aangepaste breedte en/of diepte of ander soort afwijking van het standaard product. Dit valt onder maatwerk en buiten het herroepingsrecht. Deze producten nemen we dan ook niet retour. Uiteraard proberen we wel een menselijke oplossing te zoeken voor een nette afhandeling.

Als de product(en) wordt teruggestuurd, binnen de bedenktermijn, dan dient dit met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking te gebeuren.

  • Zorg dat alle producten degelijk zijn verpakt.
  • Zorg dat alle losse producten aanwezig zijn. Bij gebrek aan een onderdeel (bv een schroef), worden deze kosten verhaalt op de consument.
  • Stuur het geheel op naar NoeMar Buitenleven, Newtonweg 7, 6101WX Echt, Nederland.
  • De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening. Ook worden de eventueel betaalde oorspronkelijke verzend-/afleverkosten niet terugbetaald/vergoed.
  • Nadat wij de retour gekomen product(en) hebben goedgekeurd (volledigheid en beschadigingen), betalen wij je het volledige factuurbedrag retour. Dit doen we binnen 30 dagen (maar veelal veel sneller).

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*